Phần mềm


Phần mềm vẽ biểu đồ, sơ đồ Diagrams.net (DRAW.IO)

Kích thước: 57 MB Download

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT DIAGRAMS.NET (DRAW.IO)

Bạn thường xuyên phải vẽ: Flow Charts, Gantt Charts, Tree Diagrams, BPMN Diagrams, UML Diagrams, Network Diagrams, Venn Diagrams, Rack Diagrams, Sequence Diagrams, SWOT Diagrams, Electrical Diagrams, Sitemaps, Mind Maps, Infographics, Wireframe Models, Mockups, và các loại biểu đồ khác…

Bạn có cảm thấy việc vẽ những sơ đồ này thật rất rắc rối và mong muốn tìm cách đơn giản hóa việc vẽ sơ đồ, nhưng vẫn chưa biết phải làm sao?

Diagrams.net (Draw.io) là một trang web/ ứng dụng tuyệt vời cho phép bạn tạo ra những sơ đồ quy trình, sitemap, cơ cấu tổ chức,... một cách thật nhanh chóng và dễ dàng. Diagrams.net (Draw.io) hoàn toàn miễn phí, dễ sử dụng, giao diện quen thuộc và đặc biệt, Diagrams.net không giới hạn số lần sử dụng! Dù là một sơ đồ lịch trình làm việc đơn giản hay một biểu đồ phức tạp, Diagrams.net chắc chắn là một lựa chọn tuyệt vời mà bạn nên cân nhắc. 

Nào giờ thì cùng BAC cài đặt Diagrams.net (Draw.io) nhé! 

1. Đối với việc sử dụng Diagrams.net (Draw.io) trực tiếp từ Website

Bước 1: Tải file 

Truy cập https://www.diagrams.net/ . Nhấn nút Dowload

Bước 2:  Chọn phiên bản phù hợp bên dưới và tải xuống:

Bước 3: Bắt đầu cài đặt

 

Bước 4: Cài đặt thành công.