Lộ trình học

Kiểm thử

Nhân viên tester Số môn học: 7

Lập trình mobile

Lập trình Android thuần Số môn học: 3
Lập trình IOS thuần Số môn học: 5
Hybrid Mobile React Native Số môn học: 5

Lập trình website

Lập trình website .NET MVC5 Số môn học: 9
Lập trình website PHP Số môn học: 0