Hiển thị PDF bằng 

PDFObject

chào a/c em muộn làm auto ở web động , thì em nên học ở đâu và lộ trình như nào, có ac nào nhận kèm ko ạ , em là người mới
datetime

datetime
Vẽ biểu đồ bằng Chart.JS 
https://www.chartjs.org/docs/latest/samples/line/line.html

Hashtag: