Phần mềm


Phần mềm lập trình C++ Dev

Kích thước: 49 MB Download

Dev C++ là gì?

Dev C++ là một môi trường phát triển tích hợp tự do (IDE), hỗ trợ việc lập trình bằng ngôn ngữ C hay C++. Dev C++ được phát triển bởi lập trình viên Colin Laplace và được viết bằng ngôn ngữ lập trình Delphi.

Dev C++ nằm trong bộ trình dịch mã nguồn mở MinGW và chỉ hỗ trợ trên hệ điều hành Microsoft Windows. Nhà sản xuất cũng đã cho ra đời một phiên bản chạy trên Linux tuy nhiên vẫn đang nằm trong giai đoạn thử nghiệm.

Một điểm đáng chú ý của phần mềm này chính là tích hợp DevPaks, bao gồm các gói mở rộng như thư viện, mẫu và nhiều tiện ích khác. Thông thường, DevPaks sở hữu thêm tiện ích GUI với các công cụ phổ biến như GTK+, FLTK và wxWidgets.

Từ năm 2005 đến nay, phần mềm này chưa được cập nhật lên phiên bản mới nhất. Tuy nhiên, phiên bản cũ cũng đã sở hữu đầy đủ tính năng để bạn có thể lập trình bằng ngôn ngữ C++.