Bài giảng css - Dành cho các bạn mới bắt đầu

CSS là ngôn ngữ dùng để định dạng cho các thẻ HTML, định dạng có thể sẽ là: chỉnh vị trí, chiều rộng, độ cao, màu sắc, font chữ, màu nền, hình nền, ..., có thể xem là công việc trang trí, làm cho trang web đẹp hơn, dễ nhìn hơn.

CSS có hơn 20 bộ chọn và 50 thuộc tính khác nhau, nhưng sẽ có những bộ chọn và thuộc tính được sử dụng rất nhiều lần, nội dung bài học sẽ để cập tới những thuộc tính thường dùng, các bộ chọn và thuộc tính khác, các bạn có thể xem thể tại phần tham khảo CSS.

Để tiện hình dung về CSS, chúng ta chia thuộc tính làm 3 nhóm:

  • Các thuộc tính định dạng cho text.
  • Các thuộc tính định dạng chung.
  • Nhóm các thuộc tính điều khiển nội dung, nhóm này dùng để sắp xếp bố cục cho các thành phần HTML.